Theses 

Personální marketing a employer branding – Kateřina Fuková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Kateřina Fuková

Diplomová práce

Personální marketing a employer branding

HR Marketing and Employer Branding

Anotace: Cílem této práce je analyzovat činnosti personálního marketingu a employer brandingu ve vybrané společnosti a na základě této analýzy navrhnout doporučení a opatření vedoucí k zefektivnění a optimalizaci těchto činností. První část této práce analyzuje probíhající změny v lidském kapitálu a nabízí teoretická východiska pro oblasti HR marketingu a employer brandingu. Tato část práce vychází z rešerše poznatků z české i cizojazyčné literatury a odborných článků. V druhé části práce je popsána společnost L’Oréal Česká republika s.r.o. a její aktivity v oblasti HR marketingu a employer brandingu. Součástí je rovněž situační analýza společnosti popisující spokojenost jejích zaměstnanců či její postavení na trhu práce a dotazníková šetření zaměřená na studenty a absolventy vysokých škol a současné zaměstnance společnosti. Na základě poznatků získaných analýzou jsou v závěru práce uvedeny návrhy pro optimalizaci HR marketingových a employer brandingových činností ve vybrané společnosti.

Abstract: The main objective of this diploma thesis is analyze HR marketing and employer branding activities of chosen company and based on this analysis suggest recommendations and steps leading to improvement and optimization of these activities. In the first part, it analyzes ongoing changes in human capital and offer theoretical foundations for HR marketing and employer branding areas. This part of the thesis is based on specialized literature, periodicals and electronic resources. The second part decribes chosen company L’Oréal Česká republika s.r.o. and it‘s HR marketing and employer branding activities. Part of the practical part of the thesis is also situational analysis focused on current employees satisfaction and company‘s position on the labour market and own research. In the conclusion of this thesis are based on findings gained through analysis introduced suggestions and improvement proposals leading to ompimization of HR marketing and employer branding activities in chosen company.

Klíčová slova: Značka zaměstnavatele, Personální marketing, Employee Value Proposition

Keywords: Human Resources Marketing, Employer Branding, Employee Value Proposition

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Marek Stříteský
  • Oponent: Kateřina Legnerová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74009


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 23:03, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz