Theses 

Minimální preventivní program – Bc. Milena Juříková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Milena Juříková

Master's thesis

Minimální preventivní program

Minimal preventive program

Abstract: Juříková, Milena: Minimální preventivní program, diplomová práce. Brno, MU 2009, s. 104 Pomocí dotazníku byla zmapována situace v oblasti sociálně patologických jevů. Cílem práce je vytvořit přehled o současné problematice sociálně patologických jevů ve škole a na základě výsledků pak autorka sestaví validní Minimální preventivní program pro danou školu.

Abstract: Juříková, Milena: Minimum prevention program, diploma work. Brno, MU 2009, p. 104 The situation has been mapped using a questionnaire in section of socially pathological phenomenon. The aim of this thesis is to make a survey of present problems of socially pathological phenomenon at school and then the author tries to compile a valid minimum preventive program for the certain school for the basic of the results.

Keywords: sociální patologie, sociálně patologické jevy, prevence, závislosti, drogy, tabák, kriminalita, delikvence, agresivita, xenofobie, rasismus, efektivní prevence, preventivní programy, nestátní neziskové organizace, školství social pathology, socially pathological phenomenon, prevention, addiction, drugs, tobacco, crime, delinquency, aggression, xenophobia, racism, effective prevention, preventive programs, NGOs, Education

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 9. 2009
  • Supervisor: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 26/4/2019 14:00, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz