Ing. Michal Pašek

Bakalářská práce

Americké prezidentské volby 2008 - vítězství politického marketingu?

The US Presidential Elections 2008 - the Political Marketing Victor?
Anotace:
Práce se zabývá prezidentskými volbami v USA v roce 2008. Primárním cílem práce je zjistit, které faktory umožnily Baracku Obamovi zvítězit v těchto volbách. Na základě zjištěných faktů můžeme ukázat, zda se jednalo pouze o vítězství politického marketingu či nikoliv.
Abstract:
The work concerns with the Presidential Elections in the U. S. in 2008. The primary goal of this paper is to determine which factors allowed Barack Obama to win in this election. On the basis of findings is possible to show whether it was a Political marketing victory or not.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Anna Shavit, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Řiháková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií