Theses 

The Public and the Media in the U.S. Presidential Campaigns – Mgr. Zuzana Pištěková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Zuzana Pištěková

Diplomová práce

The Public and the Media in the U.S. Presidential Campaigns

The Public and the Media in the U.S. Presidential Campaigns

Anotace: Diplomová práce „The Public and the Media in the U.S. Presidential Campaigns“ zkoumá vliv médií a veřejného mínění na průběh presidentských voleb ve Spojených Státech Amerických. Dále také vysvětluje aktuální americkou politickou strukturu, způsob volby amerického prezidenta, strukturu a politické funkce medií. Práce si také klade otázku, zda mezi veřejností, politiky a médii existují vazby ovlivňující jednání všech těchto stran. Dalším cílem této diplomové práce bylo zkoumání, zda mají americká média a případně i veřejnost jistý vliv na průběh politických kampaní, a pokud ano, tak jaký. Následná zjištění jsou dále předvedena na třech praktických příkladech ze života prezidentů a to jak z dob minulých, tak i současných.

Abstract: Diploma thesis „The Public and the Media in the U.S. Presidential Campaigns“ analyzes the power and influence of public opinion and media on the presidential elections in the United States. It also introduces the current political structure of the United States of America, the way the Presidents are elected, the structure and the political function of mass media. Another aim of this thesis was to find out, whether the American media and eventually the public have some influence on political campaigns. The findings are demonstrated on three cases chosen from both the very recent and the past American presidential politics.

Keywords: Média, veřejnost, vliv, prezident, volby, kampaň. Media, public opinion, influence, president, elections, presidential campaign.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.
  • Oponent: M.A. Michael George

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 05:15, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz