Bc. Veronika Chládková

Diplomová práce

LCD optotyp - vyhodnocení speciálních testů pro vyšetření zraku, srovnání software jednotlivých přístrojů

LCD optotypes - evaluation of special tests for eye examination, comparison of software of individual device
Anotace:
Tato diplomová práce se ve své teoretické části zabývá obecným popisem optotypů, věnuje se jejich rozdělení dle konstrukčního provedení. Hlavní náplní této práce je popis LCD optotypů s ohledem na jejich funkce, technické vybavení a především speciální testy. Dále poskytuje přehled softwarového vybavení LCD optotypů od různých firem a srovnává je s jiným provedením. Teoretickou část uzavírají binokulární …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the general description of optotypes and deals with their classification according to their design. The main content of this work is a description of LCD optotypes with regard to their functions, technical equipment and especially special tests. Furthermore it provides an overview of LCD optotype´s software from different companies and compares it with others. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Dana Trávníková
  • Oponent: Mgr. Jana Sokolová Šidlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie