Bc. Jana Ovčáčková

Diplomová práce

Tvořím ti, tvoříme spolu

I create for you, we create together
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na tvorbu hraček s využitím kartónových desek. Prvotním počinem práce byl výtvarný workshop, jež se konal začátkem června 2015 při příležitosti dne otevřených dveří. Doprovodný text se skládá z teoretické a praktické části. Je psán formou eseje, kde dochází k vzájemnému prolínání obou částí. Teoretická část je zaměřena na materiál, význam hračky, workshop a praxi, na které …více
Abstract:
The Diploma thesis focuses on the creation of toys with the use of cardboards. The original impulse was the art workshop which took place at the beginning of June 2015 on the occasion of an open day. The accompanying text consists of the theoretical and the practical part. It is written in the form of an essay in which both part blend together. The theoretical part focuses on the material, the meaning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michaela Matějková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova