Ing. Petr Janoušek

Bakalářská práce

Praktická studie postupu při přeměně akcie z listinné podoby na zaknihovanou

Practical Study on Dematerialisation of Public Company Shares
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá postupem zaknihování akcií z pohledu akciové společnosti. Zaměřuje se na jednotlivé kroky, které bude muset akciová společnost učinit, aby úspěšně přeměnila listinné akcie na zaknihované. Rozebrán je i postup v případě, kdy někteří akcionáři v průběhu procesu nejsou ochotni spolupracovat. V práci jsou také uvedeny praktické i legislativní důvody pro zaknihování akcií, časová …více
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to investigate the process of stock booking from the perspective of a joint stock company. It is focused on individual steps important for succesful conversion from documentary shares to book-entered shares. This thesis also deals with problems that occur when shareholders are not willing to cooperate. This bachelor thesis contains practical and legal reasons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Houdek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Obchodněprávní studia

Práce na příbuzné téma