Natálie BEČICOVÁ

Bakalářská práce

Zdravý životní styl v těhotenství

Healthy lifestyle during the pregnancy
Anotace:
Cíl: Hlavním cílem praktické části bakalářské práce bylo zjistit, zda ženy v těhotenství dodržují zdravý životní styl. Dílčími cíli bylo zjistit oblasti, o které se těhotné ženy nejvíce zajímaly, zda a jak je pro ně dodržování zdravého životního stylu důležité a jaké zásady v rámci zdravého životního stylu dodržovaly. Metodika: Sběr dat probíhal od 14. listopadu 2016 do 31. ledna 2017, na Gynekologické …více
Abstract:
Objective: The main aim of the practical part of the thesis was to determine whether women during their pregnancy adhere to a healthy lifestyle. Partial objectives were to identify the areas that pregnant women were interested in most, whether and how important for them is their adherence to a healthy lifestyle and what principles in the context of a healthy lifestyle were followed. Method: The data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEČICOVÁ, Natálie. Zdravý životní styl v těhotenství. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta