Bc. Petra Bohuslavová

Master's thesis

Pseudomonas aeruginosa jako původce infekcí močového traktu

Pseudomonas aeruginosa, causative agens of urinary tract infections
Abstract:
Se vzrůstající kvalitou lékařské péče se do popředí zájmu mikrobiologických pracovišť dostávají nozokomiální infekce způsobené oportunními patogeny. Onemocnění těmito patogeny jsou často obtížně léčitelná, chronická a recidivující. Jedním z nejčastěji izolovaných oportunně patogenních druhů je Pseudomonas aeruginosa. Tento bakteriální druh je častým původcem infekcí močového traktu, spojených s dlouhodobou …more
Abstract:
With the increasing quality of medical care, nosocomial infections caused by opportunistic pathogens come to the forefront of microbiologists. Diseases caused by these pathogens are often difficult to treat, chronic and recurrent. One of the most frequently isolated opportunistic pathogens is Pseudomonas aeruginosa. This bacterial species is a common cause of urinary tract infections associated with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Veronika Holá, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta