Ing. Jan Barák

Disertační práce

Studie vlivu vnitřních a vnějších podmínek na kvalitu prostředí v místnostech a budovách

Impact of Internal and External Conditions on Quality of Environment in Rooms and Buildings
Anotace:
Kvalita životního prostředí nejen vně, ale i uvnitř budov se dostává do popředí zájmu odborníků, jelikož značně ovlivňuje efektivitu pracovních procesů i citelnou vnímanou pohodu. Ze široké škály ovlivnitelných faktorů je jedním z významných právě množství vlhkosti obsažené v místnosti a s ním spojená cirkulace. Cílem této práce je stanovení množství kondenzátu z atmosférické vlhkosti, které vzniká …více
Abstract:
The quality of environment, not only outside but also inside buildings, is at the forefront of interest of experts as it greatly affects the efficiency of work processes and the perceived well-being. One of the most important factors is the amount of moisture contained in room and the circulation associated with it. Aim of this work is to determine the amount of condensate from atmospheric humidity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Karel Fraňa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Barák, Jan. Studie vlivu vnitřních a vnějších podmínek na kvalitu prostředí v místnostech a budovách. Liberec, 2019. disertační práce (Ph.D.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní