RNDr. Petr Chlapek, DiS.

Disertační práce

Expresní profily buněčných linií embryonálních nádorů při aplikaci kombinované diferenciační terapie

Expression profiles of the embryonal tumor cell lines after application of the combined differentiation therapy
Anotace:
Retinoidy jsou známy jako efektivní induktory buněčné diferenciace, a to jak v podmínkách in vivo, tak in vitro. Díky této schopnosti jsou retinoidy často používány v protinádorové terapii. Předkládaná disertační práce je zaměřena na studium možností zesílení antineoplastického efektu kyseliny all-trans retinové pomocí kombinované aplikace s inhibitory lipooxygenáz (LOX) a cyklooxygenáz (COX). V této …více
Abstract:
Retinoids are known to be effective inducers of cell differentiation under both in vivo and in vitro conditions. Due to this capability, retinoids are often used in recent antitumor therapy. This Ph.D. thesis is aimed to investigate possibilities of enhancement of the ATRA-induced antineoplastic effects by combined treatment with inhibitors of lipoxygenases (LOX) or cyclooxygenases (COX). Caffeic acid …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., doc. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta