Bc. Venuše KOMJATIOVÁ

Master's thesis

Studium interakcí vybraných potravinářských barviv s mědí(II) s využitím UV/Vis spektrofotometrie

Investigation of interactions between some food dyes and copper(II) using UV/Vis spectrophotometry
Abstract:
V této diplomové práci byly zkoumány interakce mezi potravinářskými azobarvivy a měďnatými ionty s využitím UV/Vis spektrofotometrie. Pro studium byla vybrána čtyři barviva, a to amarant, azorubin, potravinářská žluť 3 (Sunset Yellow) a tartrazin. Byly dokázány interakce mezi barvivy a ionty mědi. V přítomnosti iontů mědi byl ve spektrech barviv pozorován hypsochromní posun i hypochromní efekt. Pro …more
Abstract:
In this diploma work, interactions between some food azo dyes and cupric ions were examined using UV/Vis spectrophotometry. Four synthetic food dyes were chosen. These are Amaranth, Azorubine, Sunset Yellow and Tartrazine. Chemical interaction between dyes and cupric ions was found. In the presence of cupric ions, hypsochromic shift and hypochromic effect were observed in the spectra of these dyes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Ľuboš Vrtoch, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOMJATIOVÁ, Venuše. Studium interakcí vybraných potravinářských barviv s mědí(II) s využitím UV/Vis spektrofotometrie. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta