Bc. Kristýna Nováková

Diplomová práce

Postoje studentů pedagogických fakult k integraci/inkluzi

The Attitude of Pedagogical Faculties Students Toward Integration/Inclusion
Anotace:
Diplomová práce „Postoje studentů pedagogických fakult k integraci/inkluzi“ popisuje teoretická východiska problematiky integrace/inkluze – obsahovém vymezení základních pojmů souvisejících s tématem integrace/inkluze, legislativní vymezení, definování faktorů souvisejících s procesem integrace/inkluze, obsahové vymezení pojmu „žák se speciálními vzdělávacími potřebami“ Empirická část práce se věnuje …více
Abstract:
The diploma thesis „The Attitude of Pedagogical Faculties Students Toward Integration/Inclusion“ deals with the theoretical basis of integration/inclusion – specification of basic terms concerning the topic of the thesis, legislative specification of integration/inclusion, definition of factors which are connected with the integration/inclusion process, specification of the term “pupil with special …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta