Bc. Marie Neduchalová

Bachelor's thesis

Odborný výcvik na VOŠ, SOŠ, SOU a OU Bzenec

Anotácia:
Název práce: Odborný výcvik na VOŠ , SOŠ, SOU a OU Bzenec Příjmení a jméno: Neduchalová Marie Katedra: didaktických technologii Vedoucí práce : Paed.Dr. Jaroslav Tesařík,Ing. Počet stran: 61 Počet příloh: 9 Počet titulů použité literatury: 19 Rok obhajoby: 2006
Abstract:
Annotation: Name of the work: Odborný výcvik na VOŠ, SOŠ, SOU a OU Bzenec Surname and name: Neduchalová Marie Department: Didactic technologies Head of the work: Paed Dr. Jaroslav Tesařík, Ing. Number of pages: 61 Number of annexes: 9 Number of titles of applied literature sources: Year of viva voce: 2006
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2006
  • Vedúci: PaedDr. Jaroslav Tesařík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta