Bc. Adéla Štanderová

Diplomová práce

Nákupní chování vybraného spotřebitelského segmentu mládeže

Buying Behavior of Youth Consumer Segment
Anotace:
Diplomová práce se zabývala faktory určujícími nákupní chování vybraného spotřebitelského segmentu teenagerů ve vztahu k produktu značky Bubbleology. V rámci výzkumné části byla provedena analýza produktu a empirický výzkum. Empirický výzkum byl proveden prostřednictvím kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Cílem kvalitativního výzkumu bylo nalezení faktorů ovlivňující nákupní chování vybraného …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the factors determining the purchasing behavior of the selected consumer segment of teenagers in relation to the product of Bubbleology. Within the research part of this work, product analysis and empirical research were performed. The empirical research was conducted through a qualitative and quantitative survey. The objective of the qualitative survey was to find factors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: Mgr. Pavel Kotyza

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní