Bc. Kristýna Šedivá

Bachelor's thesis

Obsahová a textová analýza vybraných učebnic chemie

Content and text analysis of chosen textbooks of chemistry
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá obsahovou a textovou analýzou dvou českých nejpoužívanějších učebnic chemie pro základní školy (2007 a 2013) a také analýzou britské učebnice chemie Chemistry Made Clear (1987). Jejím cílem je tyto učebnice porovnat a v případě českých učebnic (2007 a 2013) určit, která z nich je pro žáky druhého stupně základní školy vhodnější. V případě britské učebnice chemie (1987) je …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with content and text analysis of two frequently used chemistry textbooks for primary schools (2007 and 2013). It also analyzes one chemistry textbook in English language Chemistry Made Clear (1987). The aim of this thesis is to compare selected textbooks. In the case of Czech textbooks (2007 and 2013), the aim is to decide which textbook is better suited for second grade …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
  • Reader: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta