Bc. Michaela Jirušová

Bachelor's thesis

Socializace dítěte v kontextu zkušenosti sexuálního zneužívání v rodině

Socialization of the Child in the Context of the Experience of Sexual Abuse in the Family
Abstract:
Bakalářská práce „Socializace dítěte v kontextu zkušenosti sexuálního zneužívání v rodině“ se zabývá dopady sexuálního zneužívání v rodině na socializaci dítěte. V teoretické části lze získat informace o socializačním procesu, jeho formách, činitelích, mechanismech a následcích krizových situací. Dále popisuje sexuální zneužívání dítěte v rodině, jeho průběh, intervenci a dopady na socializaci dítěte …more
Abstract:
Bachelor thesis „ Socialization of the Child in the Context of the Experience of Sexual Abuse in the Family“ deals with the impact of sexual abuse within the family on the socialization of the child. The theoretical part provides information about the socialization process, its forms, determinants, mechanisms and consequences of the crisis situations. It also describes the sexual abuse of the child …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Kateřina Štrausová, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta