Theses 

Socializace dítěte v kontextu zkušenosti sexuálního zneužívání v rodině – Bc. Michaela Jirušová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela Jirušová

Bakalářská práce

Socializace dítěte v kontextu zkušenosti sexuálního zneužívání v rodině

Socialization of the Child in the Context of the Experience of Sexual Abuse in the Family

Anotace: Bakalářská práce „Socializace dítěte v kontextu zkušenosti sexuálního zneužívání v rodině“ se zabývá dopady sexuálního zneužívání v rodině na socializaci dítěte. V teoretické části lze získat informace o socializačním procesu, jeho formách, činitelích, mechanismech a následcích krizových situací. Dále popisuje sexuální zneužívání dítěte v rodině, jeho průběh, intervenci a dopady na socializaci dítěte. Prostřednictvím případové studie konkrétního případu sexuálního zneužívání v rodině v nedávné minulosti usiluje o poskytnutí hlubšího vhledu do prožívání oběti a jejího okolí.

Abstract: Bachelor thesis „ Socialization of the Child in the Context of the Experience of Sexual Abuse in the Family“ deals with the impact of sexual abuse within the family on the socialization of the child. The theoretical part provides information about the socialization process, its forms, determinants, mechanisms and consequences of the crisis situations. It also describes the sexual abuse of the child in the family, its development, intervention and the impact on the socialization of the child. A case study of one specific situation of sexual abuse in the family in recent years aims to provide a deeper insight into the experience of the victim and their relationships.

Klíčová slova: Dítě, rodina, socializace, trauma, sexuální zneužívání, zvládací strategie, intervence, Child, Family, Socialization, Sexual Abuse, Coping Strategies, Intervention, Secondary Victimization

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kateřina Štrausová, DiS.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 16:18, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz