Mgr. Dana Augustýnová

Master's thesis

Rozvíjení geometrické představivosti žáků primární školy prostřednictvím manipulativních činností

Developing geometric imagination of pupils of primary school through manipulative activities
Abstract:
Diplomová práce „Rozvíjení geometrické představivosti žáků primární školy prostřednictvím manipulativních činností“ si klade za úkol zpracovat soubor aktivit (pracovních listů) zaměřených na fyzické manipulace směřující k rozvoji prostorové představivosti žáků primární školy. Tyto činnosti jsou také zaměřeny na rozvoj jemné motoriky a na logické, kombinační a abstraktní myšlení žáků. Jednotlivé aktivity …more
Abstract:
The Diploma thesis “Developing Geometric Imagination Elementary School Pupils through Manipulative Activities " is tasked to handle the file of activities (worksheets) aimed at the physical manipulation aimed at the development of spatial imagination of elementary school pupils. These activities are also focused on the development of fine motor skills and logical, combinational and abstract thinking …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2016
  • Supervisor: Mgr. Eva Nováková, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Milena Vaňurová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta