Mgr. Marie Poláčková, Ph.D.

Bachelor's thesis

Geologické vrtné práce a jejich ekologická rizika - právní pohled

Geological boreholes and its ecological impact - legal insight
Abstract:
Bakalářská práce zahrnuje geologickou a právní kategorizaci vrtů a zmiňuje ekologická rizika související s prováděním a provozováním vrtů. Převážná část práce je zaměřena na národní právní úpravu, která se vztahuje k realizaci a existenci vrtů. Jedna z kapitol popisuje řešení ekologického rizika v souvislosti se starými ekologickými zátěžemi. Závěr práce je věnován zhodnocení současné právní úpravy …more
Abstract:
This Bachelor’s Degree thesis focuses on the geological and legal categorisation of boreholes and refers to the ecological impacts related to the drilling and maintenance of boreholes. For the most part the thesis concerns the national applicable law that relates to the completion and the upkeep of boreholes. One of the chapters describes the solution of the ecological impact related to old ecological …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
  • Reader: RNDr. Jan Viewegh

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta