Petra ADAMOVÁ

Bakalářská práce

Sledování vybraných toxických kovů v povrchových a podzemních vodách z okolí Telnice a Krupky

Monitoring of chosen toxic metals in surface and ground water from the surroundings of Telnice and Krupka cities
Anotace:
Práce se zabývá sledováním koncentrací kadmia, zinku, arsenu, olova, beryllia a manganu v povrchových a podzemních vodách na vybraných místech v okolí Telnice a Krupky ve východní části Krušných hor. V této oblasti je zvýšená pravděpodobnost výskytu uvedených kovů ve vodách v důsledku jejich prosakování zrudněnými vrstvami a případně starými důlními odpady. Výsledky ukázaly, že vody v okolí Krupky …více
Abstract:
This work deals with monitoring the concentration of kadmium, zinc, arsenic, lead, beryllium and manganese in surface and ground water at selected locations around Telnice and Krupka in the eastern part of the Ore Mountains. In this area there is an increased probability of incidence of those metals in water, because the water leaked through mineralized layers and eventually old mine wastes. The results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Václav Synek, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ADAMOVÁ, Petra. Sledování vybraných toxických kovů v povrchových a podzemních vodách z okolí Telnice a Krupky. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 22. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí