Bc. Diana Savičová

Master's thesis

Proces přidružování členských zemí a jeho vliv na vývoj integrace Evropských společenství a Evropské unie

The process of association of member states and its influence on the development of integration of the European Communities and the European Union
Abstract:
Evropský integrační proces zahájený na počátku padesátých let minulého století neznamenal okamžité propojení všech evropských zemí. Poměrně dlouho se jednalo o spojení pouhých šesti států (Francie, Itálie, Německa, Belgie, Nizozemí a Lucemburska. Ostatní západoevropské země poměrně dlouho váhaly s přidružením k Evropským společenstvím, neboť je odrazoval jejich nadnárodní přístup. Následující rozšiřování …more
Abstract:
The European integration process launched in the early 1950s did not mean the immediate interconnection of all European countries. For a relatively long time, it was a merger of only six countries (France, Italy, Germany, Belgium, the Netherlands and Luxembourg. The Czech Republic became the leader of the European Union together with nine other applicants on 1 May 2004. In the countries that became …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2021
  • Supervisor: JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.
  • Reader: PaedDr. Václav Netolický

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní