Bc. Diana Savičová

Master's thesis

Proces přidružování členských zemí a jeho vliv na vývoj integrace Evropských společenství a Evropské unie

The process of association of member states and its influence on the development of integration of the European Communities and the European Union
Anotácia:
Evropský integrační proces zahájený na počátku padesátých let minulého století neznamenal okamžité propojení všech evropských zemí. Poměrně dlouho se jednalo o spojení pouhých šesti států (Francie, Itálie, Německa, Belgie, Nizozemí a Lucemburska. Ostatní západoevropské země poměrně dlouho váhaly s přidružením k Evropským společenstvím, neboť je odrazoval jejich nadnárodní přístup. Následující rozšiřování …viac
Abstract:
The European integration process launched in the early 1950s did not mean the immediate interconnection of all European countries. For a relatively long time, it was a merger of only six countries (France, Italy, Germany, Belgium, the Netherlands and Luxembourg. The Czech Republic became the leader of the European Union together with nine other applicants on 1 May 2004. In the countries that became …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2021
  • Vedúci: JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní