Matěj PÍSAŘÍK

Bakalářská práce

Návrh využití univerzálního robotu UR10 pro Pick and Place úlohu

Use of universal robot UR10 for Pick and Place task
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem na využití univerzálního robotu UR10 pro Pick and Place úlohu. V úvodu práce jsou stručně shrnuty možnosti využívání robotů v průmyslu. Dále je uvedena stručná historie robotiky a současný stav používání robotů v různých průmyslových odvětvích. Po té je zařazena klasifikace a popis základních druhů robotů z několika hledisek. Jedná se o klasifikace dle úrovně řízení …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with a proposal for the use of a universal robot UR10 for a Pick and Place task. The introduction briefly summarizes the possibilities of using robots in industry. The following is a brief history of robotics and the current state of use of robots in various industries. The classification and description of basic types of robots from several points of view is also included …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. František Klimenda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÍSAŘÍK, Matěj. Návrh využití univerzálního robotu UR10 pro Pick and Place úlohu. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta strojního inženýrství

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta strojního inženýrství

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta strojního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenská technologie / Řízení výroby