Thuy Ngoc Truong

Bakalářská práce

Krizový management a krizová komunikace v letecké dopravě

Crisis Management and Crisis Communication in Air Transport
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou krizového managementu a krizové komunikace v letecké dopravě. Práce je zaměřená na popis postupu při mimořádné události na letišti podle letištního pohotovostního plánu. Cílem je tedy uvést krizový management za účelem vytvoření krizového plánu. Dále je charakterizováno letištní pohotovostní plánování a její použití …více
Abstract:
This thesis aspires to deal with the issue of Crisis Management and Crisis Communication in Air Transport. The paper also describes operating procedures when Major emergency occurs at the airport. The aim is to explain Crisis Management for the purpose of making an Airport Emergency Planning. Also, there is a description of Airport Emergency Plans and its usage with examples of Major emergencies followed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Lubomír Zelený
  • Oponent: James Huňak

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77940