Eva ZIKMUNDOVÁ

Bakalářská práce

Angličtina jako lingua franca: základní koncepty a uplatnění v praxi

English as a lingua franca: theory and practical implications
Abstract:
This Bachelor thesis studies the linguistic phenomenon of English as a lingua franca (ELF) and investigates the degree of awareness that university students have of this phenomenon. The thesis includes a brief outline of the history of English spreading and securing its dominant position around the world as a global language. Subsequently, the author introduces English as a lingua franca, considering …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá lingvistickým fenoménem "Angličtina jako lingua franca" a jejím cílem je pomocí výzkumu zjistit, do jaké míry znají vysokoškolští studenti tento pojem, a jak moc jsou s ním v kontaktu. Úvodem je v práci zmíněn historický vývoj a proces rozšíření angličtiny do takové míry, že se stala světovým jazykem a zajistila si tak dominantní pozici po celém světě. Následně autor …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Serge Boldyreff, Ph.D., LL.M.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZIKMUNDOVÁ, Eva. Angličtina jako lingua franca: základní koncepty a uplatnění v praxi. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/