Bc. Karel Koluch

Diplomová práce

Využití modelu CAPM pro investování

Use of the CAPM model for investment
Anotace:
Předmětem diplomové práce je zhodnotit využití modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model), pro finanční investování. V první části je popsána Burza cenných papírů Praha, a.s, dále teorie které předcházely vzniku modelu CAPM, následně samotný model CAPM. Ve druhé části je model CAPM použit na konkterétních datech získaných z Burzy cenných papírů Praha, a.s. za posledních pět let.
Abstract:
The topic of this diploma thesis is an evaluation of utilitation of CAPM model- Capital Asset Pricing Model for financial investment. The first part is a general description of the Prague Stock Exchange, the theories that preceded the origin of CAPM, and description of CAPM itself. The second part is practical, there is a capital asset pricing model applied to data received from the Prague Stock Exchange …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Duspiva, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Koluch, Karel. Využití modelu CAPM pro investování. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní