Bc. Adéla Skočíková

Bakalářská práce

Analýza situace na Burze cenných papírů Praha a Burze cenných papírů Bratislava

Analysis of Prague Stock Exchange and Bratislava Stock Exchange
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Analýza situace na Burze cenných papírů Praha a Burze cenných papírů Bratislava“ je analyzovat situaci na daných burzách se zaměřením se na příležitosti a hrozby pro společnosti, které zde uvažují o získání kapitálu. První část je zaměřena na popis jednotlivých burz, který nám umožní posoudit možnosti nově vstupujících společností. Poté přejdeme do druhé části, kde tyto burzy …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Analysis of Prague Stock Exchange and Bratislava Stock Exchange” is to analyze situation on given stock exchanges focusing on opportunities and threats for companies, which think of gaining capital there. First part is aimed at description of each stock exchange so I am able to weight up possibilities for new-entering companies. Then I will slowly swift to the second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Luděk Benada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta