Martin Jungmann

Bakalářská práce

Šifrování WPA2, aktuální hrozby

WPA2 encryption, current threats
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zabezpečení bezdrátových sítí pomocí šifrování WPA2. Cílem práce je ověření odolnosti zabezpečení WPA2 vůči vybraným útoků ve srovnání se zabezpečením WEP. Dílčími cíli jsou: na základě uskutečněných útoků identifikovat slabiny v šifrování WPA2, prověření možných slabin WEP a porovnat náročnosti jednotlivých typů útoků při využití standardní výpočetní techniky …více
Abstract:
This BA thesis deals with the problem of the security of wireless networks by means of WPA2 encryption. It aims to ascertain the reliability of the WPA2 security against selected attacks as opposed to the WEP security. Its sub-goals are: to identify weaknesses in WPA2 encryption in the face of the realized attacks, to assess a security weakness of WEP and to compare the difficulties of the individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: Ladislav Luc
  • Oponent: Jiří Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72829

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika