Bc. Martin MYSLIKOVJAN

Diplomová práce

Navrh optimální designové definice výměníku, vnitřního kondenzátoru pro chladivo R744

Design of inner gas cooler - car heat exchanger for R744 refrigerant
Abstract:
This thesis contains an introduction to the problems heat exchangers of car air conditioning. The main purpose of this work is design of Inner gas cooler - Heat exchanger for R744 refrigerant.
Abstract:
Diplomová práce obsahuje úvod do problematiky tepelných výměníků autoklimatizace. V praktické části je popsán návrh výměníku "Inner gas cooler" pro chladivo R744 (CO2)
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Václava Lašová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MYSLIKOVJAN, Martin. Navrh optimální designové definice výměníku, vnitřního kondenzátoru pro chladivo R744. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/