Ing. Diana Půhoná

Diplomová práce

Způsoby určení parametrů ukazatele WACC a jejich dopad na výsledný ukazatel

Methods of Determining the WACC Parameters and their Impact on the Final Score
Anotace:
Cílem diplomové práce je analýza různých koncepcí výpočtu jednotlivých parametrů ukazatele průměrných vážených nákladů na kapitál v podnikovém hospodářství. První část této práce je zaměřena na teoretické vymetení způsobů výpočtu nákladů na vlastní a cizí kapitál včetně propočtu ukazatele WACC. Praktická část se věnuje aplikaci jednotlivých metod, výpočtům hodnot parametrů ukazatele průměrných vážených …více
Abstract:
The aim of this thesis is the analysis of various concepts of calculating parameters of weighted average cost of capital in the corporate economy. The first part is focused on theoretical definition of methods for calculating the cost of equity and cost of debt also including the calculation of WACC. The second part is devoted to practical application of different methods for calculating the value …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2014
  • Vedoucí: Ing. Michal Kuběnka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Půhoná, Diana. Způsoby určení parametrů ukazatele WACC a jejich dopad na výsledný ukazatel. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní