Theses 

Nonverbal communication as a part of intercultural communication - Great Britain and Japan – Petra ŠMÍDOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina ve sféře podnikání

Petra ŠMÍDOVÁ

Bakalářská práce

Nonverbal communication as a part of intercultural communication - Great Britain and Japan

Nonverbal communication as a part of intercultural communication - Great Britain and Japan

Abstract: The work focuses on nonverbal communication and its importance in the process of intercultural communication. There are many devices of nonverbal communication ? facial expressions, gestures, movements of the parts of the body, haptics, proxemics and postures. Each of these devices is culturally specific and that is the reason why nonverbal communication must be understood in a context of specific cultural background. For the comparison, I have chosen British and Japanese culture. There are many differences in nonverbal communication of the members of these two cultures. The differences can lead to misunderstandings between the members of two cultures. I have pointed out the differences which should be learners aware of for being able to successfully communicate

Abstract: Práce je zaměřena na neverbální komunikaci a její význam v interkulturní komunikaci. Existuje mnoho způsobů vyjádření neverbální komunikace - mimika, gesta, pohyby těla, haptika, proxemika a postoje. Každý z těchto způsobů je kulturně specifický, a to je důvod, proč je třeba neverbální komunikaci chápat v kontextu s určitým kulturním zázemím. Pro srovnání jsem si vybrala britskou a japonskou kulturu. U představitelů těchto dvou kultur existuje mnoho rozdílů v neverbální komunikaci. Tyto odlišnosti mohou vést k nedorozuměním mezi příslušníky těchto dvou kultur. Ve své práci jsem poukázala na ty rozdíly, které je třeba znát, abychom my všichni byli schopni úspěšně komunikovat

Keywords: komunikace, interkulturní komunikace, neverbální komunikace, Britové, Japonci, oční kontakt, mimika, gesta, haptika, proxemika

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2012
  • Zveřejnit od: 2. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 02. 01. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 1. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠMÍDOVÁ, Petra. Nonverbal communication as a part of intercultural communication - Great Britain and Japan. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 21:11, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz