Bc. Natálie Tomanová

Master's thesis

Diskrece vs. pravidla monetární politiky v DSGE modelu

Discretion vs. rules of monetary policy in the DSGE model
Abstract:
Cílem práce je srovnání diskrečního chování a pravidel monetární politiky s využitím dynamického stochastického modelu všeobecné rovnováhy. Za tímto účelem je vybrán vhodný DSGE model a získány čtvrtletní časové řady vybraných makroekonomických ukazatelů. V teoretické části práce je přiblíženo diskreční chování a různé alternativy monetárních pravidel. Dále jsou popsány metody modelování využité v …more
Abstract:
The aim of the thesis is to compare discretionary behavior and rules of monetary policy using a dynamic stochastic general equilibrium model. For this purpose, a suitable DSGE model is chosen and quarterly time series of selected macroeconomic indicators are obtained. The theoretical part of the thesis describes discretionary behavior and various alternatives of monetary policy rules. Furthermore, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2021
  • Supervisor: Ing. Mgr. Vlastimil Reichel, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta