Ing. Martin Kučírek

Bakalářská práce

Význam epiteliálně-mezenchymální tranzice v kancerogenezi

The role of epithelial-mesenchymal transition in cancerogenesis
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o epiteliálně-mezenchymální tranzici (EMT), která hraje velmi důležitou roli v embryonálním vývoji a procesu kancerogeneze. U epiteliálních typů nádorů dochází k přeměně epiteliálních buněk na buňky mezenchymální. Ty mohou projít skrze bazální membránu a invadovat do krevního řečiště. Transformované nádorové buňky touto cestou migrují do vzdálených tkání pacienta. Práce shrnuje …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with epithelial-mesenchymal transition (EMT), which plays an important role in embryonic development and cancerogenesis. Epithelial carcinoma cells transform to mesenchymal cells. Transformed cells can go through basal lamina and invade into the blood vessels. That enables cancer cells to migrate to distant tissues of patients. The thesis summarizes characteristics of EMT …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Lucia Knopfová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika