JUDr. Veronika Židlíková

Master's thesis

Právo, sexuální delikt a jeho pachatel (aktuální právní a psychologické otázky)

Law, Sexual Crime and Offender (Topical Legal and Psychological Problems)
Abstract:
V mé diplomové práci se zabývám psychologickým a právními aspekty sexuálních deliktů. Svou diplomovou práci jsem rozdělila na čtyři části. Na psychologickou, právní, praktickou část a v poslední části chci obsáhnout můj vlastní pohled na současnou právní úpravu a na budoucnost. První část mé diplomové práce obsahuje psychologický aspekt sexuální delikvence, kdy se zaměřím na vývoj sexuality, na to …more
Abstract:
In my diploma I deal with psychological and juridical aspects of sexual delicts. I divided my diploma in four parts: the psychological part, legal part, practical part and there is last part, where I would like to explain my own opinion on contemporary legal situation and on the possible future. The first part of my diploma contains psychological aspect of sexual delinquency, where I focus on the development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 11. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2010
  • Supervisor: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Drahomíra Houbová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta