Theses 

Směr vývoje českého účetnictví, změny zákona o účetnictví 2016 a možné dopady na MSP – Bc. Veronika Jonášová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Veronika Jonášová

Diplomová práce

Směr vývoje českého účetnictví, změny zákona o účetnictví 2016 a možné dopady na MSP

Development of Czech Accounting, changes in Accounting Act in 2016 and their respective consquences to small and medium sized enterprises

Anotace: Tato práce se zabývá směrem vývoje českého účetnictví. Analyzuje stav účetnictví před vstupem a po vstupu do Evropské unie. Zkoumá přibližování českého účetnictví k mezinárodním účetním standardům a vliv novely zákona o účetnictví roku 2016 na malý podnik. Na základě zjištěných skutečností jsou vybrané změny zákona aplikovány na zvolený podnik. Dochází ke srovnání účetní závěrky roku 2015 a 2016.

Abstract: The aim of this thesis is to describe the development of accounting norms in Czech republic. It analyses the norms of accounting before and after the Czech Republic joined the European Union. The thesis deals with gradual acceptance of international accounting standards, especially the impact of the amendment to the Accounting Act of 2016 on small enterprises. Based on research, selected changes brought on by the Accounting Act are applied to a selected enterprise. The thesis compares financial statements of years 2015 and 2016.

Klíčová slova: účetnictví, harmonizace, mezinárodní účetní standardy, účetní závěrka, accounting, harmonization, International financial accounting standards, financial statement

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Dlasková
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 2. 2019 20:59, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz