Bc. Veronika Jonášová

Diplomová práce

Směr vývoje českého účetnictví, změny zákona o účetnictví 2016 a možné dopady na MSP

Development of Czech Accounting, changes in Accounting Act in 2016 and their respective consquences to small and medium sized enterprises
Anotace:
Tato práce se zabývá směrem vývoje českého účetnictví. Analyzuje stav účetnictví před vstupem a po vstupu do Evropské unie. Zkoumá přibližování českého účetnictví k mezinárodním účetním standardům a vliv novely zákona o účetnictví roku 2016 na malý podnik. Na základě zjištěných skutečností jsou vybrané změny zákona aplikovány na zvolený podnik. Dochází ke srovnání účetní závěrky roku 2015 a 2016.
Abstract:
The aim of this thesis is to describe the development of accounting norms in Czech republic. It analyses the norms of accounting before and after the Czech Republic joined the European Union. The thesis deals with gradual acceptance of international accounting standards, especially the impact of the amendment to the Accounting Act of 2016 on small enterprises. Based on research, selected changes brought …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Dlasková
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní