Theses 

Webová aplikace pro podporu her typu LARP – Bc. Katarína Smiešková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Katarína Smiešková

Diplomová práce

Webová aplikace pro podporu her typu LARP

Web application for LARP games support

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá návrhem webové aplikace pro podporu hraní her jakými jsou LARPy nebo stolní hry na hrdiny. V práci je popsána současná úroveň počítačové podpory her na hrdiny a rozebrána problematika specifikace požadavků a návrhu. Cílem práce je navrhnout aplikaci, která by zjednodušila práci organizátorů a umožnila hru na pokračování. Aplikace byla navržena s primárním zaměřením na pravidla World of Darkness.

Abstract: This Master’s thesis is concerned with the design of a web application for role-playing games support, such as LARPs or tabletop role-playing games. The thesis describes the current level of computer support for role-playing games and analyzes requirements specification and design. The aim is to design an application to simplify the organization of the players and allow the game continuation. The application was designed with World of Darkness rules as the primary concern.

Klíčová slova: podpora počítačová, hry na hrdiny, LARP, Svět temnoty, podpora her, návrh aplikace

Keywords: World of Darkness, application design, Role-Playing Games, Live Action Role Playing, games support

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Aneta Bartůšková
  • Oponent: doc. Ing. Filip Malý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Text práce Text práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 08:33, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz