Pavla CHLUPOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Životní spokojenost dětí v období manželské či partnerské krize jejich rodičů

Life satisfaction of children during marriage or partnership crisis of their parents
Anotace:
Ve své práci stručně charakterizuji pojem životní spokojenost a spokojenost dětí, především se zaměřením na uspokojování jejich základních potřeb. Poté se zabývám rodinou jakou významným faktorem v životě dětí, kde uvádím charakteristiku rodiny, její funkce a význam rodiny pro děti. Pro příznivý vývoj dětí je důležitá harmonická rodina bez četných krizí. Tudíž se v dalších kapitolách zabývám vztahem …více
Abstract:
In my thesis I shortly characterize a concept of a life satisfaction and a children satisfaction, mainly I focus on satisfying of their primary needs. Next I deal with a family like a significant factor in children life where I state a characteristic of the family, its function and an importance of the family for children. For children a favorable development it is important the harmonious family without …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2013
Zveřejnit od: 13. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHLUPOVÁ, Pavla. Životní spokojenost dětí v období manželské či partnerské krize jejich rodičů. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta