Ing. Radim Čihák

Bakalářská práce

Důvody zavedení a efektivní využití CRM systému ve finanční instituci

Reasons for the Implementation and the Effective use of CRM System in a Financial Institution
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o Řízení vztahu se zákazníky (angl. Customer Relationship Management, CRM) ve finanční instituci a důvody jeho zavedení. V této bakalářské práci se zabývám vývojem interakcí vztahů se zákazníky od tradičního marketingu po současnou podnikatelskou strategii Řízení vztahu se zákazníky. Tato strategie je porovnávána se současným modelem péče o zákazníka ve finanční instituci …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with Customer Relationship Management (CRM) in a financial institution and the reasons for its implementation. At bachelor’s thesis I deal with the development of interactions of customer relationship marketing from traditional to the current business strategy, customer relationship management. This strategy is compared with the current model of customer care in financial institution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Eduard Mazák, CSc.
  • Oponent: Ing. Josef Bajer, M.Sc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS