Bc. Jana Morávková

Diplomová práce

Faktory ovlivňující výskyt syndromu vyhoření u nelékařských zdravotnických pracovníků

Factors influencing the occurrence of burnout of paramedical staff
Anotace:
Diplomová práce je věnována syndromu vyhoření a faktorům ovlivňujícím jeho výskyt. Teoretická část se zabývá definováním syndromu vyhoření, historií, příznaky, diagnostikou, léčbou a prevencí tohoto stavu. Empirická část objasňuje závislost mezi vybranými sociodemografickými údaji a vyhořením u nelékařů, dále zjišťuje závislost mezi vzděláním, pohlavím a znalostí problematiky syndromu vyhoření. A v …více
Abstract:
This diploma thesis is dedicated to the burnout and factors influencing its incidence. The theoretical section deals with the burnout definition, its history, symptoms, diagnostics, treatment and prevention. The empiric section explains relationships between selected sociodemographic data and the burnout of paramedical staff. This section also finds out the burnout dependence on the education, gender …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii