Bc. Iveta MAGDOLENOVÁ

Diplomová práce

Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků následné péče

Burnout syndrome in health professionals in post-hospital care
Anotace:
Cíl: Cílem výzkumu této diplomové práce je zjistit přítomnost a míru syndromu vyhoření u zdravotníků pracujících v zařízení následné péče a porovnat souvislost vzniku syndromu vyhoření s věkem, vzděláním, délkou praxe a rodinným stavem. Metodika: Do souboru bylo zařazeno 103 zdravotnických pracovníků následné péče. Výzkum probíhal od října do prosince 2021. Pro sběr dat byl zvolen standardizovaný dotazník …více
Abstract:
Objective: The main research objective of the present diploma thesis was to determine the presence and intensity of burnout in health care workers employed in a long-term follow-up care setting and to compare the risks of burnout based on age, education, working experience and family status. Methods: A total of 103 long-term follow-up health care workers were enrolled. Field research was conducted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Radka Kozáková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAGDOLENOVÁ, Iveta. Syndrom vyhoření u zdravotnických pracovníků následné péče. Ostrava, 2022. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelská péče v geriatrii / Ošetřovatelská péče v geriatrii