Theses 

Inovace strategie budování značky ETA a.s. na trhu České republiky – Jan Karlík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jan Karlík

Bakalářská práce

Inovace strategie budování značky ETA a.s. na trhu České republiky

Innovation of Brand Building Strategy ETA Inc. on Market in the Czech Republic

Anotace: Cílem bakalářské práce je návrh inovace strategie budování značky ETA na českém trhu. Práce analyzuje značku ETA, zejména její brandingovou strategii. V první části, teoretic-ké, jsou nastíněna východiska řešené problematiky. Druhá část, praktická, je zaměřena na analýzu historického a současného vývoje značky. Součástí práce je analýza hodnoty značky pomocí modelu Davida Aaekra, s použitím dotazníku. Poslední část práce navrhuje novou brandingovou strategii.

Abstract: The aim of bachalor´s thesis is to inovate the brand building strategy ETA inc. on Czech market. The thesis analyzes the trade mark- ETA, especially its branding strategy. The first section, theoretical, outlines solution on the theoretical basis. The second section, practical, focuses on ETA´s historical and contemporary development. Part of this section is ETA´s market value analysis based on David Aaker´s model, using questionnaire. The last section of the thesis suggests the new branding strategy arrangements.

Klíčová slova: Značka, řízení značky, budování značky, hodnota značky, znalost značky, image značky, analýza sekundárních dat, brandingová strategie, měřítka značky, tradice značky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013
  • Zveřejnit od: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=24257 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Karlík, Jan. Inovace strategie budování značky ETA a.s. na trhu České republiky. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 04:24, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz