Theses 

Inovace strategie budování značky ETA a.s. na trhu České republiky – Jan Karlík

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Jan Karlík

Bachelor's thesis

Inovace strategie budování značky ETA a.s. na trhu České republiky

Innovation of Brand Building Strategy ETA Inc. on Market in the Czech Republic

Abstract: Cílem bakalářské práce je návrh inovace strategie budování značky ETA na českém trhu. Práce analyzuje značku ETA, zejména její brandingovou strategii. V první části, teoretic-ké, jsou nastíněna východiska řešené problematiky. Druhá část, praktická, je zaměřena na analýzu historického a současného vývoje značky. Součástí práce je analýza hodnoty značky pomocí modelu Davida Aaekra, s použitím dotazníku. Poslední část práce navrhuje novou brandingovou strategii.

Abstract: The aim of bachalor´s thesis is to inovate the brand building strategy ETA inc. on Czech market. The thesis analyzes the trade mark- ETA, especially its branding strategy. The first section, theoretical, outlines solution on the theoretical basis. The second section, practical, focuses on ETA´s historical and contemporary development. Part of this section is ETA´s market value analysis based on David Aaker´s model, using questionnaire. The last section of the thesis suggests the new branding strategy arrangements.

Keywords: Značka, řízení značky, budování značky, hodnota značky, znalost značky, image značky, analýza sekundárních dat, brandingová strategie, měřítka značky, tradice značky

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2013
  • Accessible from:: 17. 5. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.5.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 17. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=24257 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

The right form of listing the thesis as a source quoted

Karlík, Jan. Inovace strategie budování značky ETA a.s. na trhu České republiky. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Other references 


Go to top | Current date and time: 22/2/2019 19:58, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz