Bc. Marie Doskočilová

Bachelor's thesis

Barierová ošetřovatelská péče na anesteziologicko-resuscitačních odděleních

Barrier nursing care in anaesthesiology and resuscitacion departments
Abstract:
Teoretická část bakalářské práce se zabývá problematikou bariérové ošetřovatelské péče, která se uplatňuje jako preventivní opatření proti vzniku a šíření nozokomiálních nákaz. Rozebírá jednotlivé nejčastější rizikové oblasti intenzivní péče. Dále se zaměřuje na používání osobních ochranných pracovních prostředků a zdravotnického pracovníka, který je potenciálním šiřitelem nozokomiálních nákaz. Část …more
Abstract:
The theoretical part of the thesis deals with barrier nursing care, which is applied as a preventive measure against the occurrence and spread of nosocomial infection. The theoretical part deals with the distribution of nosocomial infection, the most common risk analyzes area of intensive care. It also focuses on the use of personal protective equipment and medical staff, which is a potential purveyor …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 8. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2013
  • Supervisor: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta