Ahemaitijiang Reyisha

Bakalářská práce

Financial Analysis of the Carrefour Company

Financial Analysis of the Carrefour Company
Anotace:
This thesis is focused on financial performance of Carrefour Company, by using different financial methods to analysis Carrefour Company's financial performance to find out its strengths and weaknesses. In this thesis two financial methods will be used, these are common-size analysis, and financial ratios analysis. For having a better look at the return on equity and identifying main factors which …více
Abstract:
This thesis is focused on financial performance of Carrefour Company, by using different financial methods to analysis Carrefour Company's financial performance to find out its strengths and weaknesses. In this thesis two financial methods will be used, these are common-size analysis, and financial ratios analysis. For having a better look at the return on equity and identifying main factors which …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2012
  • Vedoucí: Martina Novotná
  • Oponent: Miroslav Čulík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance