Paulina Orzol, Ph.D.

Disertační práce

Molecular complexity of p63 in cancer

Molecular complexity of p63 in cancer
Anotace:
p63 je členem proteinové rodiny p53, která je tvořena proteiny p53, p63 a p73. p63 je exprimován v podobě minimálně šesti izoforem, které mohou fungovat jako nádorové supresory nebo onkogeny. V důsledku využití dvou alternativních promotorů vzniká nezkrácená izoforma (TAp63) a izoforma se zkrácenou transaktivační doménou na N-konci (ΔNp63). p63 je nezbytný pro vývoj a diferenciaci vrstevnatého dlaždicového …více
Abstract:
p63 belongs to the p53 protein family, which consists of p53, p63 and p73 proteins. Expression of at least six isoforms of p63 was reported and it was shown that they can act as both tumour suppressors and oncogenes. The full-length isoforms (TAp63) and ΔN isoforms with shortened N-terminal transactivation domain due to the use of alternative promoters can be distinguished. p63 is essential for the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D., doc. RNDr. Vladimír Kryštof, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta