Bc. Tadeáš Viktorin

Diplomová práce

Aplikace servisně orientovaného marketingu v IT společnosti: případová studie

Application of service oriented marketing in IT company: case study
Anotace:
Cílem práce je představit principy marketingu služeb a pojmu servisně-dominantní logika. Dále jsou rozebrány pojmy marketingová strategie, plánování a marketingový mix. Jsou také uvedeny jednotlivé způsoby online marketingu. Popsané nástroje jsou následně aplikovány v případové studii.
Abstract:
The goal of the thesis is to introduce the principles of service marketing as well as the service-dominant paradigm. The main phases of marketing planning are described and so are the different forms of the marketing mix. The main methods of the marketing communication are presented in relation to services. Following is the case study that demonstrates the steps of designing the marketing strategy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jitka Sládková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace