Martina Čermáková

Bachelor's thesis

Syfilis: laboratorní diagnostika a terapie

Syphilis: laboratory diagnosis and therapy
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá bakterií Treponema pallidum, která je původcem syfilis, sexuálně přenosného onemocnění. Pozornost je věnována charakterizaci bakterie, kdy jsou uvedeny informace o její taxonomii, morfologii a patogenezi. V práci jsou také shrnuty dostupné informace o výskytu a onemocnění, která uvedené agens způsobuje. Současně jsou zmíněny postupy laboratorní diagnostiky, možnosti terapie …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with bacteria Treponema pallidum, which is the causative agent of syphilis, sexually transmitted disease. Attention is paid to the characteristics bacteria which provides information on the taxonomy, morphology and pathogenesis. This work summarizes available information on diseases caused by this bacterium. Thesis also mentions the method of identification, therapy and prevention …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 7. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2015
  • Supervisor: Mgr. Radek Sleha

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Čermáková, Martina. Syfilis: laboratorní diagnostika a terapie. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Bachelor programme / field:
Special Chemical and Biological Programmes / Laboratory Assistant