Martina Čermáková

Bachelor's thesis

Syfilis: laboratorní diagnostika a terapie

Syphilis: laboratory diagnosis and therapy
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá bakterií Treponema pallidum, která je původcem syfilis, sexuálně přenosného onemocnění. Pozornost je věnována charakterizaci bakterie, kdy jsou uvedeny informace o její taxonomii, morfologii a patogenezi. V práci jsou také shrnuty dostupné informace o výskytu a onemocnění, která uvedené agens způsobuje. Současně jsou zmíněny postupy laboratorní diagnostiky, možnosti terapie …viac
Abstract:
Bachelor thesis deals with bacteria Treponema pallidum, which is the causative agent of syphilis, sexually transmitted disease. Attention is paid to the characteristics bacteria which provides information on the taxonomy, morphology and pathogenesis. This work summarizes available information on diseases caused by this bacterium. Thesis also mentions the method of identification, therapy and prevention …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2015
  • Vedúci: Mgr. Radek Sleha

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Čermáková, Martina. Syfilis: laboratorní diagnostika a terapie. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Bachelor programme / odbor:
Special Chemical and Biological Programmes / Laboratory Assistant

Práce na příbuzné téma